Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Polityka Prywatności Rudnik sp. z o.o.

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) , zwanego dalej RODO. 

 

Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rudnik sp. z o.o.  siedzibą w Wołominie-Nowe Lipiny, ul. Szosa Jadowska 60 z, 05-200 Nowe Lipiny dalej jako ADO. Z ADO można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail  : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

 

Przetwarzanie danych

Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania umowy (np. sprzedaży, świadczenia usług posprzedażowych) przez ADO (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 b) RODO);
  • obsługa roszczeń gwarancyjnych, reklamacyjnych, obsługa i rozliczenia zgłoszonych usterek technicznych (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 c) RODO);
  • wykonania ciążących na ADO obowiązków prawnych, np. wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 c) RODO;
  • prawnie uzasadnionego interesu ADOw celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. W ramach profilowania dane będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji tak by dostarczyć tylko potencjalnie interesujące Państwa informacje – spersonalizowane propozycje (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 f) RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu  dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia  lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 f) RODO).
  • w celu marketingu usługi i produktów ADO, po wyrażeniu przez Państwa zgody (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 a) RODO);
  • w celu realizacji działań posprzedażowych  polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowaniu oferowanymi przez ADO produktami i usługami, po wyrażeniu przez Państwa zgody  (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 a) RODO)

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,  ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzanedo momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, np. przepisów podatkowych;do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń;w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu Umowy przez ADO  (np. producenci pojazdów)lub świadczą na jego rzecz usługi podwykonawcze (np. dostawcy usług IT, dostawcy usług pocztowych/kurierskich, dostawcy usług prawnych)a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.Udzieloną ADO zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa  danych przed cofnięciem takiej zgody).

Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez ADO Państwa danych osobowych.

Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

Sprawdź naszą ofertę na Otomoto:

© 2014 Reanult Rudnik Sp. z o.o., by MEG | Polityka prywatności
Joomla Extensions